Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den demokratiske samtale – nye udfordringer, nye muligheder

Den demokratiske samtale har altid været et centralt element i en velfungerende offentlighed (Dewey, Koch, Habermas, Mansbridge m.fl.). Den demokratiske samtale er baseret på lige muligheder for at komme til orde, saglighed, gensidig opmærksomhed og interesse. I den demokratiske samtale gør man sig umage med at lytte til hinanden og afsøge de bedste argumenter for og imod et givent emne, der er til diskussion.

Dette delprojekt ser på nye udfordringer og nye muligheder for den demokratiske samtale. Det gøres for det første i et delprojekt om ”Ikke-viden, viden og offentlighed”, hvor der ses nærmere på den udfordring, som ikke-viden udgør for offentligheden og den demokratiske samtale. Et centralt spørgsmål er her: Hvad stiller vi op, når vi ikke har tilstrækkelig viden om et forhold, men måske alligevel er tvunget til at træffe beslutninger om det? Hvordan faciliterer man – på disse vidensvilkår – den demokratiske samtale?

For det andet ses der også nærmere på de nye udfordringer og muligheder for en demokratisk samtale i et delprojekt om ”Danske folketingspolitikere og sociale medier”. Her undersøges det, hvilke sociale medier danske folketingspolitikere bruger, på hvilke måder og i hvilket omfang? Fokus er specielt rettet mod den samtale, der foregår mellem politikere og borgere på politikernes Facebook sider.