Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Demokratisk inddragelse og medborgerskab ’fra neden’

Projektet analyserer den aktuelle værdidebat i spændingsfeltet mellem kulturpluralistiske og nationalkonservative positioner og denne debats perspektiver m.h.t. at fremme eller nedbryde etnisk-kulturelle uligheder i den offentlige deltagelse.

Det skal undersøges, hvordan henholdsvis ideer om integration og assimilation munder ud i forskellige inklusionsbegreber, og i hvilket omfang disse inklusionsbegreber indgår i konkrete forsøg på at skabe medinddragelse af borgere af anden etnisk herkomst.

I den praktisk rettede del skal projektet undersøge forskellige muligheder for demokratisk inddragelse af etniske minoriteter i foreningslivet og den offentlige debat, der kan betegnes som en ’inklusion fra bunden’ i modsætning til mere traditionelle former for inddragelse, hvor integrationsspørgsmål tænkes i relation til offentlige institutioner og politiske beslutninger.

Forskningsspørgsmålet i projektets praktiske del er således, hvilke politiske deltagelsesformer der i særlig grad virker fremmende for etniske minoriteters muligheder for at opnå medejerskab og deltagelse i den demokratiske offentlighed.