Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Krig og offentlighed

AU IDEAS Pilotcenter Den demokratiske offentlighed inviterer til seminar

26.02.2014 | Betina Ramm

Dato fre 11 apr
Tid 09:00 12:30
Sted Langelandsgades Kaserne, Langelandsgade 139, bygn. 1586, lok. 114

Program:

09.00: Velkomst og indledning

 

09.05: Hans-Henrik Holm, Danmarks Medie- og journalisthøjskole:

Når medierne vifter med flaget: Om krigsoffentlighed

  

09.40: Lars Erslev Andersen, Dansk Institut for Internationale Studier:

Krig og offentlighed: Legalitet og legitimitet. Retfærdig krig versus retfærdig fjende

 

10.15: Pause

 

10.30: Gorm Harste, Aarhus Universitetet:

Tilsidesættelsen af krigsomkostningerne: Best case ’historier’ og worst case realiteter  

Powerpointpræsentation

 

11.05: Martin Nore, kunstner og krigsveteran:

Kontrolleret kaos – Fra krig til kunst (filmforevisning)

 

11.40: Afsluttende diskussion

 

Siden man for 100 år siden fremlagde forskellige versioner af retfærdiggørelsen af Første Verdenskrig og offentlighedens rolle i den, har krig været genstand for den offentlige kritik. Efter alt at dømme er vi imidlertid ikke blevet mere ”retfærdige”. Hvis der er en forskel til tidligere, skyldes det, at der er opstået mange flere magtfulde internationale organisationer med forskellige interesser og dagsordener, hvilket gør pludselige interventioner vanskelige at etablere og fastholde på klare, fælles mål.

Nogle interventioner gøres til genstand for omfattende debatter om humanitære kriterier (Bosnien, Kosovo, Libyen), andre undlades helt (Rwanda), adskillige privatiseres og unddrages dermed offentlig diskussion, og endelig bliver nogle, som Irak-krigen, iværksat i åbenlys strid med international lov og under påfaldende tilsidesættelse af offentlig kritik. Forholdet mellem politik, offentlighed og krig filtreres i princippet gennem juridiske kriterier om ret til krig og ret i krig. Men i realiteten synes forholdet ofte at blive afgjort af økonomiske og/eller magtpolitiske interesser. Først bagefter kan man i offentligheden beklage sig over de humane omkostninger ved krigen.

Hvor gode er offentlige debatter til på forhånd kritisk at håndtere de ’best case’-scenarier, som politikere med håbefulde, gode viljer opstiller til legitimation af militære interventioner? Hvor gode er de eksisterende offentlighedskanaler til at formidle et nuanceret og debatskabende billede af krigens realiteter, mens den pågår? Og hvor god er den offentlige debat til at efterbearbejde og lære af erfaringerne fra interventionerne?

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar