Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

De nye medier og den demokratiske offentlighed: De sociale mediers styrker og svagheder i et offentlighedsperspektiv

AU IDEAS Pilotcenter Den demokratiske offentlighed inviterer til seminar

19.09.2013 | Betina Ramm

Dato ons 30 okt
Tid 13:00 15:25
Sted Langelandsgades Kaserne, Langelandsgade 139, bygn. 1584, lok. 116

Program:

13.00: Velkomst og indledning v/Henrik Kaare Nielsen

13.10: Kim Christian Schrøder, Roskilde Universitet:

De sociale mediers rolle i danskernes nyhedsbrug – sammenlignet med 7 andre lande

Powerpointpræsentation

Handouts

13.50: Ejvind Hansen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

Nye offentligheder gennem mobile distribuerede medier

Slides 

14.30: Pause

14.45: Christina Neumayer, IT-Universitetet:

From visibility to like-ability: Selfrepresentation of radical groups on the social web

Powerpointpræsentation

15.25: Afsluttende diskussion

Seminar