Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danmark i et medborgerskabsperspektiv – Folketingets åbningstaler og -debatter 1953-2012

Al politisk praksis er direkte og indirekte forbundet med ideologier forstået som mere eller mindre sammenhængende forestillinger og idealer om samfundets beskaffenhed og udvikling.

Dette projekt vil analysere, hvordan det danske politisk-ideologiske landskab har ændret sig siden 1953 og aktuelt tager sig ud.
Baggrunden er dels, at det er et forsømt forskningsfelt, dels en formodning om, at der i de seneste par årtier har fundet opbrud sted både til højre og venstre i det politiske spektrum, som efterlader et uklart billede af, hvad det er for forestillinger og idealer om samfundet, politikken i praksis i dag baserer sig på.

Et overordnet mål er derfor at skabe større klarhed og dermed også bidrage til kvalificering af den offentlige politisk-ideologiske diskussion og debat.

Analysernes hovedkilde vil være åbningstalerne og de tilhørende debatter i Folketinget. Det skyldes primært åbningstalens kombination af generelle politiske tilkendegivelser med konkrete forslag rettet mod specifikke problemer og deres løsning.
Tillige rummer den dermed fastlagte regelmæssighed en unik mulighed for systematisk at iagttage ændringer over tid.
Det gælder ændringer af åbningstalen og debatten som institution, men det gælder først og fremmest indholdet og ændringerne heri.