Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Køn, Magt og Nyheder

Skriftlige, elektroniske og sociale medier udgør centrale byggesten i en offentlighedsdiskussion;
så centrale, at disse kan anskues som arenaer og agenter i konstruktionen af politik og demokrati.

De danske elektroniske medier er karakteriseret af en interessant skævhed, når det gælder inddragelse af kvinder og mænd som kilder til nyheder og som eksperter.
En skævhed, som rejser en række spørgsmål i et demokrati- og et kønsperspektiv.

Hvor et demokrati-perspektiv fokuserer på betydningen af deltagelse i den samtale, som foregår i medier og hermed på betydningen af inklusion og eksklusion, er kønsperspektivets omdrejningspunkt betydningen af den skævhed, som kilde- og ekspertvalg er udtryk for.

Forskningsprojektet analyserer inddragelse af eksperter og kilder i et af de danske nyhedsprogrammer.