Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad betyder deliberativt demokrati for borgernes holdningsdannelse?

Deliberativt demokrati handler om, at politiske beslutninger træffes på baggrund af en grundig drøftelse blandt de politiske beslutningstagere.

Der er blevet argumenteret både for, at det giver større legitimitet til de politiske beslutninger, og for, at kvaliteten af de politiske beslutninger forstærkes.

Et andet spørgsmål er, om offentlig deliberation også kan være med til at kvalificere borgernes politiske holdninger. Studier af politisk spin har vist, at borgernes holdninger i nogle tilfælde kan være meget lette at påvirke alene ved måden en politisk sag iscenesættes på.

Men måske lader borgere i et demokrati, hvor der er plads til offentlig deliberation, sig ikke så let påvirke af enkeltstående forsøg på spin?

Som et delprojekt under pilotcenteret skal det undersøges, hvordan deliberativt demokrati modererer effekten af forskellige former for politisk spin – og hvordan forskellige befolkningsgrupper reagerer på dette.

Er alle lige påvirkelige af politisk spin – og er alle lige påvirkelige af offentlig debat om et emne?