Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

De nye mediers offentlighedsformer

Delprojektet vil fokusere på, hvorledes digitale kommunikations- og produktionssfærer inden for Web 2.0 kan tænkes — eller i det mindste ofte hævdes — at frembyde nye deliberative offentlighedsformer og dermed nye demokratiske potentialer og udfordringer.

Eksempler herpå kunne bl.a. være Occupy-bevægelsen eller de fremadstormende Piratpartier, som på den ene side begge tager afsæt i relativt lukkede, teknisk funderede deloffentligheder (henholdsvis Anonymous og free software-bevægelsen/copy left-filosofien), men som på den anden side samtidig kan betragtes som bevægelser, der ikke blot eksperimenterer med nye former for offentlighed og forståelser af det politiske, men som samtidig bl.a. gennem både de sociale medier (Twitter, Facebook etc.) og traditionelle massemedier i høj grad påvirker den parlamentarisk institutionaliserede politiske offentlighed. Og som i forlængelse heraf muligvis bibringer den demokratiske offentlighed nye dimensioner — både teoretisk og i praksis.