Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Æstetiseringstendenser og demokratisk politisk kultur

’Æstetisering’ betegner den tendens i samtiden, at hverdagslivets fysiske rammer, genstande, sociale relationer og identiteter i stigende grad profileres som formede og udstyres med oplevelsesappeller.

Nærværende delprojekt anlægger en sociologisk/kulturteoretisk synsvinkel på æstetiseringstendensen, som den udfolder sig i samtidens politiske liv.
Gennem teoribaserede analyser af aktuelle eksempler på den offentlige bearbejdning af samfundspolitiske temaer og konflikterfaringer vil projektet undersøge, på hvilken måde æstetiseringstendensen forandrer vilkårene for demokratisk opinionsdannelse.

Herunder hvordan borgernes politiske dømmekraft og samfundets demokratiske politiske kultur påvirkes af de forstærkede appeller til sanser og følelser og den nedtoning af fornuftsappellen, der er forbundet med æstetiseringen.

Det er projektets tese, at der skal skelnes mellem forskellige typer af æstetisering, og at det indbyrdes dominansforhold herimellem er afgørende for den demokratiske politiske kulturs udviklingsperspektiver.