Den nye offentlighedslov. Baggrund og konsekvenser

AU IDEAS Pilotcenter "Den demokratiske offentlighed" inviterer til seminar

30.04.2013 | Betina Ramm

Dato fre 17 maj
Tid 09:15 11:30
Sted Kasernen, Langelandsgade 139, bygn. 1584, lok. 112

Program:

9.15: Velkomst og indledning v/Jørn Loftager

9.20: Oluf Jørgensen, afdelingsleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

Offentlighed om grundlag for politiske beslutninger i Danmark sammenlignet med andre nordiske lande

10.00: Niels Højbjerg, stadsdirektør, Aarhus Kommune:

Offentlighed og aktindsigt set fra et forvaltningssynspunkt

10.40: Pause

10.50: Lars Ruggaard, journalist:

Konsekvenser af offentlighedsloven for rollen som "vagthund"

11.30: Afsluttende diskussion

Seminar