Debatkultur og demokratisk offentlighed

AU IDEAS Pilotcenter Den demokratiske offentlighed inviterer til seminar

03.10.2013 | Betina Ramm

Dato ons 20 nov
Tid 13:00 15:25
Sted Langelandsgades Kaserne, Langelandsgade 139, bygn. 1586, lok. 114

Program:

13.00: Velkomst og indledning v/Rikke Alberg Peters

13.10: Garbi Schmidt, Roskilde Universitet:

Om kunsten at forske i politiserede felter – og kommunikere det, så alle bliver utilfredse

13.50: Nikolai Thyssen, Dagbladet Information:

Her taler alle – om ”tonen” og den gode debatkultur

14.30: Pause

14.45: Lisa Storm Villadsen, Københavns Universitetet:

Behøver det hele være så pænt? En diskussion af muligheder og problemer ved rodet, legende og uregerlig deltagelse i den offentlige debat

 15.25: Afsluttende diskussion

 

Rammen om dette seminar er forholdet mellem den demokratiske offentlighed og det diskussionsklima, de offentlige debatter foregår i. Centralt i den deliberative demokratiopfattelse står ideen om, at de politiske beslutninger må kunne legitimere sig som offentligt fremsatte og diskuterbare begrundelser over for frie, myndige borgere. Med andre ord opfattes den offentlige debat som havende en væsentlig funktion og værdi for samfundet. Set i det lys bliver selve måden, deliberationen foregår på, af afgørende betydning.

Kritiske røster hævder med jævne mellemrum, at der er sket en polarisering og forråelse af den offentlige debat, og at medierne – på trods af deres væsentlige rolle som den 4. statsmagt – i deres nyhedsdækning tenderer til at gå efter ’spillet’ og den gode historie frem for substansen. I stedet for en rationel og saglig udveksling af argumenter får ven-fjende-konfrontationer i stigende grad lov til at dominere – navnlig når det gælder værdidebatten, hvor diskussionsklimaet til tider synes domineret af mistænkeliggørelse og intimidering. Men spørgsmålet er, om ’tonen’ reelt er blevet hårdere gennem de senere år?

Mere pragmatisk kunne man spørge: Hvordan er det muligt at diskutere politiske, værdimæssige og moralske anliggender på en fornuftig og anstændig måde, hvor lidenskaben stadig har en plads, men hvor faren for udskridninger i debatten minimeres?

Vi ønsker således i dette seminar at sætte fokus på, hvad der gør en deliberativ debat god og legitim eller omvendt, under hvilke kommunikationsformer den risikerer at blive afsporet. Formålet er at få belyst karakteren af kommunikationen mellem politikerne og borgerne samt kommunikationen borgerne imellem, sådan som den foregår aktuelt i nyhedsmedierne – både gennem konkrete cases, der eksempelvis ser på debatkulturen i de sociale medier, og i form af mere principielle overvejelser over den politiske kommunikations væsentligste forudsætninger.

 

 

 

Seminar